Skip to content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vairaye Ginisilu

POWER CHORDS

<div class="song-section">Intro:</div>
A5

<div class="song-section">Chorus:</div>
A5  D5 E5    A5
Premaye doragulu dawa..
   D5   E5     A5
Wairaye gini sili mathu una //

<div class="song-section">Inter 1-2:</div>
|A5 |-  |G5 |F5 |
|A5 |-  |C5 |D5 |

|A5 |F  |D5 |D  |
|E5 |A5 |-

<div class="song-section">Verse 1:</div>
A5    D5    A5   D5
Kiliti numbe mudu shariraye
F5    E5    A5
Pahasa labannata wina
C5       F5    D5
Athagil patalannada nosithei
    C5  E5   A5
Numba mahata pilikul wuna

<div class="song-section">Verse 2:</div>
A5    D5   A5
Miyena thura wen nowana wagata
  F5    E5    A5
Kadadahiyehi sahathika wunaa
C5        F5    D5
Enamudu sitha ek then karanata
  C5    E5    A5
Kadadahiyehi ida madi una
A5    D5   A5   D5
Wairayen wairaya nosan sidena muth
F5   E5    A5
Wairema sahanaya wuna
C5     F5    D5
An hadakata yahana thanannata
C5     E5   A5
Numba mata rukulak wuna
Karaoke Section
Add to Playlist