Amaradeva W.D

Paramitha Bala Puritha Poojitha

Cm
paramitha bala puritha poojitha
buddha diwakarayano..
Ab       Eb  Bb 
wesak pohodina dinuseka lowa

Cm - - -

Ab       Eb  Bb 
wesak pohodina dinuseka lowa
     Ab   Cm
buddha diwakarayano..

Cm
paramitha bala puritha poojitha

buddha diwakarayano
Ab       Eb  Bb 
wesak pohodina dinuseka lowa
     Ab   Cm
buddha diwakarayano..

Bb    Cm    Ab    Cm
senasemu puda dee muni siripadhe
Cm    Fm    Bb    Cm
pihinamu pihinamu budu guna muhude

Cm
paramitha bala puritha poojitha

buddha diwakarayano
Ab       Eb  Bb 
wesak pohodina dinuseka lowa
     Ab   Cm
buddha diwakarayano..

Cm        Eb   Cm
sanasa mulu lowa niwan labadi
Cm   Fm   Bb    Cm
punya mahodadhi shantha samadhi..
Cm        Eb   Cm
sanasa mulu lowa niwan labadi
Cm   Fm   Bb    Cm
punya mahodadhi shantha samadhi..
Eb
sanaramara guru loka shivankara
     Bb  Cm
buddha diwakarayano..
Eb
sanaramara guru loka shivankara
     Bb  Cm
buddha diwakarayano..
Cm   Eb   G   Cm
maara parajaya kala munidunge
Cm   Eb   G   Cm
maara parajaya kala munidunge
Cm   Ab    Bb   Cm
karuna seethala meth dhara
Cm   Eb   Bb    Cm
gala basi thun lo thalaye
  Fm   Eb   Bb    Cm
duk giman niwa ama setha saada
Cm           Bb
budu ras keti wee negi aloke
Eb   Bb   Eb     Cm
pisalay dukaduru mulu thun loke..
Eb        Cm  Bb
budu ras keti wee negi aloke
Eb   Bb         Cm
pisalay dukaduru mulu thun loke..
0 Comments
Share

Web User